Verkeerde studiekeuzes in het hoger onderwijs kosten de overheid jaarlijks minimaal 250 miljoen euro. Betere voorlichting aan studenten levert volgens Intostudies.nl een besparing op van tientallen miljoenen per jaar.”
— Persbericht Intostudies 'Rijksbegroting Prinsjesdag', 18 september 2017

Tijd- en kostenbesparend

Wanneer we de verkeerde studiekeuze echter doortrekken, is ons land jaarlijks meer dan zes miljard euro kwijt aan verkeerde studiekeuzes. De belangrijkste reden hiervoor is dat studenten door hun verkeerde keuze langer studeren en daardoor pas later beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

De verplichte studiekeuzecheck is voor veel opleidingen een bewerkelijk en duur proces. Docenten en medewerkers moeten ervoor worden vrijgemaakt en dat geeft extra druk op organisatie. Daarnaast is het verwerken van de data een specialistische zaak en vergt veel tijd van het administratief personeel. De meeste studenteninformatiesystemen zijn niet gemaakt om dergelijke informatie goed te verwerken en te presenteren. Uit eerder onderzoek (Webklassen, UvA) blijkt dat 75% van de deelnemers aangeeft dat online proefstuderen een doorslaggevende factor is bij de keuze om een studie wel of juist niet te doen. Deelnemende opleidingen bespaarden naar eigen zeggen reeds honderden uren in de organisatie en begeleiding van (verplichte) activiteiten voor studiekeuzebegeleiding

Het was leuk, leerzaam en zorgde voor een duwtje in mijn rug om de juiste studiekeuze te maken.”
— Eveline van Noord

Cursio biedt online leeromgevingen voor studiekeuze-oriëntatie en studiekeuzecheck voor onderwijsinstellingen. Die online leeromgevingen zijn een mix van introducties, courses, toetsen, diagnostische tests. Die geven een  goed profiel van de studiekiezer: onder meer opgedane kennis, motivatie, mogelijke deficiënties voor het vakgebied. Data die essentieel is voor beoordelen en adviseren van de studiekiezer.

Ik vond het super om mee te doen en ben er van overtuigd dat ik deze studie echt wil kiezen!”
— Michael van der Steen