markt-onderzoek

Cursio speelt in op de behoeften en verwachtingen van de nieuwe generatie studiekiezers, omdat zij zich met Cursio tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding en ervaring opdoen met die opleiding. De ervaring van Cursio met online cursussen laat zien dat Studiekiezers vinden dat online cursussen een goed en representatief beeld van een opleiding geven. Het organiseren en de evaluaties van de eerste generatie online courses in Nederland heeft duidelijk gemaakt dat studiekiezers online learning belangrijk en relevant vinden voor hun studiekeuze.


mooc's voor studie-
begeleiding

Cursio is een kanaal waarop studiekiezers open online cursussen van verschillende universiteiten en hogescholen kunnen volgen, specifiek gericht op het begeleiden van studiekeuze. Cursio is een combinatie van twee werkende concepten: ervaring opdoen via online learning en gratis beschikbare Massive Open Online Courses (MOOCs).

Vooral mee doorgaan, het is een leuke en leerzame manier om meer over een studie te weten te komen of om een studie te kiezen.
— Vera Petersen